www.chorvatsko.apartmany.net vaše dovolená v Chorvatsku - oblast Dalmácie -

Od 15.10.2008 bude zahájen prodej na sezónu 2009


APARTMÁNY      CENÍK 2007      JACHTING      FOTO GALERIE a VÝLETY      INFORMACE      KONTAKT      INDEX      PŘEHLED WWW

                                 INFORMACE O ZAHÁJENÍ PRODEJE NA SEZÓNU 2009              

INFORMACE  - OBECNÉ - informace

Zeměpisná poloha:
Chorvatsko se rozprostírá od východních svahů Alp na severozápadě k Panonské nížině a břehům Dunaje na východě, střední část zaujímá Dinarské pohoří, na jihu jej ohraničuje Jaderské moře.

Rozloha:
Rozloha pevniny je 56.594 km², rozloha teritoriálního moře je 31.067 km².

Zalidněnost: 4,437.460 obyvatel.

Národnostní složení:
Většinu obyvatel představují Chorvaté; národnostními menšinami jsou Srbové, Bosňané,
Slovinci, Maďaři, Češi, Italové a Albánci.

Státoprávní uspořádání: Chorvatsko je parlamentní demokratická republika.

Hlavní město:
Záhřeb (779.145 obyvatel) průmyslové a obchodní, dopravní, kulturní i akademické středisko země.

Délka chorvatského pobřeží: 5835,3 km, z toho je 4058 km pobřeží ostrovů, skal a útesů.

Počet ostrovů, hřebenů a útesů:
1185; největší ostrovy Cres a Krk; osídlených ostrovů je 47.

Nejvyšší vrchol: Dinara 1831 m/nm

Podnebí:
Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem; ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální podnebí, částečně i horské, zatímco na jadranském přímoří je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny; suchá a horká léta, mírné a vlhké zimy. Průměrná teplota ve vnitrozemí: leden -2 až 0°C, a o něco nižší ve vyšších polohách, srpen 20 a kolem 12°C v nejvyšších polohách. Průměrná teplota u moře: leden 5 až 9°C, srpen 22 až 25°C; teplota moře v zimě je 12°C a v létě kolem 25°C.

Měna: Služební měna Chorvatska je kuna (1 kuna = 100 lip).
Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většině turistických kanceláří, hotelů a kempů.

Platební karty:
Většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací a obchodů, bankomatů, čerpacích stanic přijímá mezinárodní platební karty (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners).

 

UŽITEČNÉ informace

Cestovní doklady:
platný pas nebo jiný identifikační doklad, uznávaný mezinárodní dohodou; u některých států i občanský průkaz (doklad, kterým se dokazuje identita a občanství nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Chorvatské republiky
(Tel.: 00385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr ; www.mvpei.hr)

Celní předpisy:
Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale předměty pro osobní potřebu (nekomerční) se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 300 kun.
Veškerý dovoz masových, mléčných a jiných produktů živočišného původu podléhá veterinární prohlídce inspektora na hraničním přechodu. Dovoz vína je omezen na maximálně 5 litrů na osobu.

Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný, ale poviností je celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 40.000 kun.
Cennější profesní a technické vybavení je také třeba přihlásit celnici na hraničním přechodu.
Vrácení DPH je možné cizím občanům za zboží v hodnotě vyšší než 500 kun s potvrzením na formuláři „Porezni ček“ (Tax-cheque) při výjezdu ze země.

Domácí mazlíčci, kteří se dovážejí, anebo provážejí pro nekomerční účely v doprovodu majitele (do 5 zvířat: psi, kočky, zvířátka rodu kunovitých, bezobratlovci, (kromě včel a krabů), ozdobné tropické rybky, obojživelníci, plazi, ptáci všeho druhu (kromě drůbeže, která se dováží pro komerční účely pro zoologické zahrady a obchody se zvířaty) savci, hlodavci a králíčci, pokud jsou po celou dobu cesty v doprovodu majitele nebo jiné zodpovědné osoby, zplnomocněné majitelem a nejsou určené k prodeji nebo předání jinému majiteli
pod podmínkou že
- mají platný mezinárodní pas nebo osvědčení o zdraví zvířete (zvěrolékařský certifikát), ve kterém oprávněný zvěrolékař vyvážející země potvrzuje, že jsou zvířata zdravá a že neprokazují podezření nakažlivých nemocí, které se musí hlásit a že nepocházejí z oblasti, kde jsou zaznamenané nakažlivé nemoci, které ta zvířata můžou přenášet.
Psi, kočky a zvířátka rodu kunovitých musí být:
- označeni jasně viditelnou tetováží nebo elektronickým identifikačním systémem (tranporder)
- doprovázení mezinárodním pasem, vystaveným oprávněným zvěrolékařem, kterým potvrzuje očkování, anebo revakcinaci proti vzteklině v souladu s doporučením výrobní laboratoře, prováděné na tomto druhu zvířat interaktivní vakcinou s nejméně jednoomovou antigenovou jednotkou po dóze (WHO standard), ne dříve než 30 dní v případě prvního, primárního očkování:
- mladší než 3 měsíce, nejsou očkována proti vzteklině, od narození pobývala na jednom místě a nebyla v kontaktu s divokými zvířaty, což v mezinárodním pase potvrzuje oprávněný veterinář, nebo se pohybují v doprovodu matky, na které jsou ještě závislí.
Pro dodatečné informace kontaktujte Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství – Veterinární správa (tel: +385 1 610 6703 a 610 6669; www.mps.hr)  

Zdravotní péče:
Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; zdravotní střediska a lékárny jsou ve všech menších místech..
Zahraniční turisté neplatí za lékařskou péči, pokud má Chorvatsko a země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, tj. jestli jsou v té smlouvě přepokládaná potvrzení o nároku na zdravotní ošetření. Zdravotní ošetření (včetně převozu) se poskytuje v nutných případech způsobem a podle předpisů, které jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se stejným způsobem podílí i na nákladech lékařského ošetření (participace a administrativní poplatek).

Osoby, které přijíždí ze zemí, s nimiž není uzavřena smlouva, výdaje zdravotního ošetření hradí sami.

Veterinární služba:
V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí.
Informace: www.veterinarstvo.hr
E-mail: veterinarstvo@zg.t-com.hr  

Svátky a nepracovní dny:

1. ledna - Nový rok, 6. ledna – Tří králů, Velikonoční neděle a pondělí
1. května - Svátek práce, Boží tělo
22. června - Den boje proti fašismu
25. června - Den státnosti
5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
8. října - Den nezávislosti
1. listopadu - Den Všech Svatých
25. a 26. prosince - vánoční svátky.

Pracovní doba obchodů a úřadů:
Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a o sobotách a nedělích do 14 hodin; v sezóně i déle. Veřejné služby a úřady mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Pošta a spoje:
Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích jsou hlavní pošty otevřeny i o sobotách a nedělích.
Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových stáncích.
Z jakéhokoliv telefonu lze volat přímo do zahraničí. www.posta.hr

Elektrické napětí městské sítě: 220V; frekvence: 50 Hz
Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.

Ochrana životního prostředí:
Ochrana biologické rozmanitosti přírody je v souladu s předpisy EU.
Moře chorvatské části Jadranu je mimořádně čisté a podle kritérií EU.
V případě znečistění prostředí nebo moře informujte prosím Centrum 112
Pro další informace o životním prostředí kontaktujte Ministerstvo ochrany životního prostředí, urbánního uspořádání a stavitelství, Správu pro ochranu životního prostředí na telefon +385 1 3782 111, e-mail: zastita_okolisa@mzopu.hr , www.mzopu.hr.  

Vpřípadě nehody požádejte o pomoc na čísle 112!

Na toto číslo lze volat v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na to kde se nacházíte v Chorvatské republice
Telefonní volání je zdarma
Volat se může prostřednictvím všech operátotů a telefonických zařízení volbou čísla 112

V případě nehody Centrum 112 vám umožní rozhovor i jednom z následujících jazyků:

angličtině
němčině
italštině
francouzštině
maďarštině
češtině

Číslo 112 volejte

Pokud potřebujete:

rychlou lékařskou pomoc
hasičskou pomoc
policejní pomoc
pomoc horské záchranné služby
rychlou veterinární pomoc
pomoc jiných rychlých služeb a operativních sil ochrany a záchrany.

Pokud spozorujete:

požár
vytékání neebezpečných látek, znečistění pitné vody, potoka, řeky nebo moře
jiné jevy, které představují ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat, kulturních statků a životního prostředí.

Když voláte 112 hlašte:

co se stalo
kde se to stalo
kdy se to stalo
jestli je někdo zraněný
jakého druhu jsou zranění
jakou pomoc potřebujete
kdo volá

Ochrana před požáry
Prověřujte, zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty volně do okolní přírody!
Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
Dbejte na to, aby Vaše zaparkované auto nepřekáželo na přístupových cestách požárním vozidlům nebo hydrantům.

Co udělat, když vznikne požár?

požár ihned hlaste hasičům na telefonní číslo 93 nebo volejte o pomoc na 112!
použijte ruční hasící přístroj (pokud je dostupný) k počátečnímu hašení požáru a požár haste pouze pokud
neohrožujete sebe ani ostatní
informujte o požáru osoby z okolí
proveďte evakuaci lidí bezpečným způsobem
nevcházejte na schodiště, pokud je zaplněné kouřem a nepoužívejte výtah
pokud kvůli kouři nemůžete vyjít z budovy, zavřete všechna okna a dveře, abyste zabránili vniku kouře do
vašich prostorů
pokud jste uvězněni v bytě, čekejte hasiče u okna, aby vás viděli, protože hasičská auta jsou určena i pro
záchranu z výšek
ŘIĎTE SE POKYNY HASIČŮ

Pátrání a zachraňování:
V případě neštěstí na pevnině nebo moři volejte 112 (jednotné číslo pro všechny naléhavé případy), a v případě nehody na moři zavolejte 9155 (Národní centrálu pro pátrání a záchranu na moři) nebo 112.

Aktivity v terénu

seznamte příbuzné nebo přátele s trasou nebo plánem vaší cesty
choďte po značených stezkách a cestách
zajistěte si dostatek pitné vody
připravte si odpovídající oblečení a obuv
připravte si mobilní telefonní vybavení
sledujte informace o předpovědi počasí
narozdělávejte oheň
v přírodě neodhazujte nedopalky cigaret a zápalné předměty

NA CESTĚ

během turistické sezony se vyhýbejte dopravním zácpám (jízdě o víkendech a svátcích)
jezděte odpočatí
přizpůsobte jízdu podmínkám na silnici a dodržujte omezení rychlosti
v případě zácpy buďte trpěliví (mějte dostatečné množství pitné vody)

NA MOŘI

nevystavujte se nebezpečí při plavání a potápění
vystavujte se slunci opatrně a používjte ochranné prostředky
nepřeceňujte vlastní schopnosti
sledujte informace o předpovědi počasí

Důležitá telefonní čísla:

Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: 385
Záchranná služba: 94
Hasiči: 93
Policie: 92
Pomoc na silnicích: 987
(pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilního telefonu, volte +385 1 987)
Národní centrála pro pátrání a záchranu na moři 9155
Společné číslo pro všechny urgentní situace 112
Všeobecné informace: 981
Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 988
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902
Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520
Chorvatský autoklub (HAK): +385 1 4640 800; www.hak.hr ; e-mail: info@hak.hr  

Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně:
Chorvatský rozhlas emituje na několika programech cizojazyčná vysílání pro turisty v Chorvatsku. Na 1. programu Chorvatského rozhlasu je každý den zařazeno vysílání ve 20.05 v angličtině v délce cca 10 minut.

Na 2. programu Chorvatského rozhlasu (98,5 Mhz), při pravidelných zprávách v chorvatštině, bude HAK během léta (od 18.06 do 09.09.2007. r) dávat informace o aktuální dopravní situaci a stavu vozovek, a to v angličtině, němčině a italštině.
Ve stejném období se během léta každou celou hodinu rovněž na 2. programu Chorvatského rozhlasu vysílají střídavě zprávy a informace o dopravní situaci přímo ze studií: Třetího programu Rakouského rozhlasu, RAI Uno, britského Virgin radia, Radia Praha a Mezinárodního programu Chorvatského radia – Hlas Chorvatska.
České turisty během léta novináři Radia Praha jednou denně informují prostřednictvím regionálních radiostanic: Radia Split, Radia Dubrovník a Radia Rijeka.

  uvedené údaje jsou převzaty z http://cz.croatia.hr/

Mobilní telefon rezervace a info :   +420 776 655 470  -  celý den i o sobotách a nedělích                   

Mobilní telefon rezervace a info :   +420 776 655 472                                                      E-mail :    pavel@vavra-cz.com   

Poslední úprava této stránky proběhla: 12. května 2008                                                     E-mail :    apartmany.vavra@seznam.cz

      -   Na našich e-mailových  schránkách je nastavena automatická odpověď o doručení Vašeho e- mailu, která vás

informuje  o zařazení Vaší poptávky do našeho mail- serveru.  V případě, že neobdržíte obratem tuto zprávu prosíme 

o opětovné zaslání Vaší poptávky.       Na všechny došlé e-maily odpovídáme v průběhu celého dne !!   

Chorvatsko - nabídka pronájmu apartmánů poblíž lokalit Šibenik, Primošten, Rogoznice, Trogir, Split, Omiš, Baška Voda, Brela, Makarská. V nabídce

naleznete následující místa k Vaší dovolené :  Grebaštice,  Stupin Čelina,  Vinišče,  Podstrana,  Omiš,  Staniči,  Vela Luka, Čelina Zavode, Ruskamen, 

Lokva Rogoznice, Mimice, Marušiči, Pisak.  Možnosti  výletů a koupání na krásných místech na pobřeží  Dalmácie nebo na přilehlých ostrovech  Brač, 

Šolta, Hvar, Korčula, Látovo, Drvenik, Zlarin, Prvič a mnoho dalších.  Na vlastním motorovém člunu se můžete dostat do nejkrásnějších zátok na pobřeží 

a ostrovech.  Volný  čas  můžete vyplnit aktivně například:  rafting na Cetině,  potápění,  windsurfing,  vodní lyžování, parasailing, jízda na vodním skútru,

tenis, cvičení, návštěva tobogánu.....V rozsáhlé fotogalerii naleznete přehledně seřazené galerie fotografií míst, které doporučuje naše cestovní agentura

k výletům je zde také mapa  Střední Dalmácie s možností.  Ve složce informace jsou ceny  benzínu a  poplatky  za  dálnice v  Chorvatsku,  on-line kamery,

přírodní a národní parky, České a Slovenské velvyslanectví a mnoho dalších infVše na jednom místě  www.chorvatsko.apartmany.net